CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GỒM:

I/ Mục đích, quyền lợi và phạm vi thu thập thông tin:

Mục đích chính của việc thu thập thông tin khách hàng là nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích để trải nghiệm khách hàng một cách tốt nhất.

Vì vậy, để được hưởng đầy đủ các quyền lợi, ưu đãi và các chương trình dành riêng khi mua sắm tại TRISCY, Quý khách nên cung cấp một số thông tin như: Họ tên, số điện thoại, email…vv..

Các thông tin giao dịch như: Lịch sử đơn hàng, giá trị giao dịch sẽ được TRISCY lưu trữ trên hệ thống tự động nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có).

II/ Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của Quý khách có thể sử dụng cho một số công việc như sau:

  • Gửi thư tới Quý khách để giới thiệu sản phẩm mới và thông báo những chương trình khuyến mãi hấp dẫn của Triscy.com
  • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh (nếu có)

Thông tin là vấn đề mang tính cá nhân và sự tôn trọng với khách hàng, vì vậy trong mọi trường hợp chúng tôi cam kết:

  • Không bán, trao đổi, chia sẻ thông tin cho bên thứ ba.
  • Không đưa khách hàng vào những sự việc vi phạm pháp luật

Chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng trong trường hợp sau:

  • Để bảo vệ Triscy.com trong trường hợp có tranh chấp phát sinh cần giải quyết
  • Chia sẻ theo yêu cầu từ các cơ quan nhà nước

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách.

Quý khách có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua các phương tiện và công cụ phổ biến như: máy tính , điện thoại thông minh, ipad,…

Cảm ơn Quý khách !